SupervisionSupervision er en samtaleform, som er særlig anvendelig i forbindelse med faglig og personlig udvikling hos medarbejdere og ledere i virksomheder, i foreninger og på institutioner.

 

Via supervision lærer du som medarbejder, eller leder, at anskue dig selv, dine kollegaer, problematikker og udfordringer fra nye og anderledes vinkler. Du bliver bekendt med, at vi hver især har vores egen ”model af verden”, hvilket vil sige, at vi ser og oplever verden fra vores egen unikke, og ofte begrænsede, synsvinkel. Dette perspektiv er tit særligt relevant på arbejdspladser, hvor netop snævre og begrænsende individuelle perspektiver, kan være de overliggende årsager til konflikter, besværlige relationer, misforståelser mellem kollegaer, og uhensigtsmæssige arbejdsgange.

Virksomhedens udbytte af supervision

 

* Supervision hjælper medarbejdere og ledere, således at de finder ressourcer til at arbejde fremadrettet, blive bedre til at håndtere forandringer, tage ansvar og handle mod fælles mål.

 

* Supervision er, gennem sin tydeliggørelse af kommunikationen mellem medarbejdere, med til at sikre den enkelte medarbejders følelse af meningsfuldhed i arbejdet, hvilket minimerer stress.

 

* Succesfuld supervision skaber motivation, hvilket øger medarbejdernes daglige indsats og fordrer det gode arbejdsmiljø.

 

* Supervision er med til at forbedre din virksomheds evner til både at skabe resultater og tilfredse kunder/brugere.

 

* Desuden bliver det som virksomhed lettere at leve op til de mål og værdier, som medarbejdere, ledere og virksomhed har.

HVIS DER ER ET MÅL DER SKAL NÅES OG TIDEN ER VIGTIG

Hvad anvendes supervision til?

 

Supervision kan være en effektiv metode til at løsne fastlåste problemstillinger og konflikter.

 

Formålet med supervision er, gennem en systematisk samtale, at synliggøre læring og udvikling hos den enkelte, samt at udvide individets opfattelse af handlemuligheder.

Medarbejderens og lederens udbytte af supervision

 


Jeg praktiserer supervision ved bl.a. at støtte den enkelte medarbejder i at blive/være autentisk i sin relation til andre mennesker. Vi er autentiske i vores forhold til andre mennesker, når vi har fundet den krævende balance mellem at handle fagligt velfunderet og samtidig stole på os selv, og derved være personlig og oprigtig.

Hvor ofte skal supervision foregå?


Hvor tit supervisionen skal foregå, afhænger af den enkelte gruppe og succeskriterier. Mine erfaringer viser, at der ofte er stor forskel på hvor tit supervisionen skal foregå. Ofte vil intervallet mellem møderne være et sted mellem 2 uger og 2 måneder. Der afsættes 2-3 timer pr. gang.

 

En supervisionsgruppe fungerer som en udviklingsgruppe og vil for det meste mødes gennem en længere periode. Vi bruger i starten tid på at skræddersy regler og kutymer for interaktion i gruppen, så alle medlemmer vil føle sig trygge og respekterede, så udbyttet for den enkelte bliver maksimeret.

Vil du/i vide mere?